5/5 - (5 votes)

Zakończeniem edukacji na poziomie ponadpodstawowym jest ważniejszych egzaminów w życiu, czyli matura – angielski jest jednym z przedmiotów maturalnych, który można zdawać na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Niezależnie od zaawansowania egzaminu, należy dobrze się do niego przygotować. zatem warto pochylić się nad wymaganiami maturalnymi i wybrać najlepszy sposób nauki. Obecnie na rynku znajduje się wiele pozycji dających możliwość pełnego przygotowania się do matury z języka angielskiego.

Wielka gramatyka z języka angielskiego z ćwiczeniami

Egzamin maturalny z języka angielskiego wymaga od maturzysty dobrej znajomości gramatyki. Umiejętności te pogłębia “Wielka gramatyka z języka angielskiego z ćwiczeniami” wydawnictwa GERARD. Jest ona doskonałym ćwiczeniem zarówno dla uczniów podchodzących do matury na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, ponieważ rozwija umiejętność posługiwania się językiem angielskim w zakresie poziomów A1-C1. Książka wyjaśnia gramatykę wszystkich obowiązujących czasów w języku angielskim, zawiera praktyczne przykłady oraz dużą ilość testów wraz z odpowiedziami. Opublikowane tabele gramatyczne umożliwiają uporządkowanie wiedzy i łatwiejsze jej przyswojenie.

Repetytorium maturalne

Z podręcznika “Repetytorium Maturalne” wydawnictwa Longman korzysta przeważająca część maturzystów przygotowująca się do matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Zdecydowanym plusem tego podręcznika jest bogate słownictwo. Podaje on zarówno słowa podstawowe oraz ich mniej znane zamienniki, które pozwolą na zdobycie dużej ilości punktów na maturze w zakresie słownictwa. Ponadto repetytorium zawiera ćwiczenia, które pozwalają doskonalić gramatykę języka angielskiego.

Repetytorium dla szkół ponadpodstawowych. Poziom podstawowy i rozszerzony

Podręcznik “Repetytorium dla szkół ponadpodstawowych. Poziom podstawowy i rozszerzony” wydawnictwa Express Publishing jest przeznaczona dla osób podchodzących do matury podstawowej i rozszerzonej. Doskonale sprawdzi się w nowym systemie nauczania, w czteroletniej szkole ponadpodstawowej. Repetytorium przygotowuje maturzystę do zadań maturalnych testowych oraz do formy pisemnej. Ponadto zawiera zarówno ćwiczenia gramatyczne jak i ustne. W swojej treści zawiera zadania maturalne wymagane na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Teraz matura. Język angielski. Arkusze maturalne

Książka “Teraz matura. Język angielski. Arkusze maturalne” wydawnictwa Nowa Era jest bardzo praktyczną pozycją, umożliwiającą usystematyzowanie i sprawdzenie swojej wiedzy. Książka ta składa się z arkuszy maturalnych zgodnych z wymogami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przygotowuje ona maturzystę do pisemnego i ustanego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W zakresie egzaminu ustnego książka zawiera przykładowe zestawy pytań, które mogą pojawić się na egzaminie. W przypadku egzaminu pisemnego, zawiera testy i ćwiczenia występujące w arkuszach maturalnych oraz odpowiedzi, zatem zapewnia możliwość natychmiastowego sprawdzenia poziomu swojej wiedzy.

Vademecum. Matura 2022. Język angielski.

Książka “Vademecum. Matura 2022. Język angielski.” wydawnictwa Greg zawiera 248 stron merytorycznej treści pozwalającej dostatecznie przygotować się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zawiera ona ogół informacji i wskazówek dotyczących matury z języka angielskiego, podpowiedzi dotyczących szczególnego zwrócenia uwagi na dane zagadnienie, arkusze maturalne oraz nagrania niezbędne do ćwiczenia rozumienia ze słuchu. Vademecum pozwala również ćwiczyć gramatykę, ponieważ zawiera dużą ilość zadań oraz informacji porządkujących wiedzę w tym zakresie. Vademecum zawiera ogół informacji i zadań, zatem stanowi narzędzie do sprawdzenia i usystematyzowania posiadanej wiedzy.