5/5 - (3 votes)

Na rynku jest wiele różnych wydawnictw, które pomogą maturzyście przygotować się do matury. Oczywiście, każdy uczeń klasy maturalnej uczestniczy w dodatkowych zajęciach w szkole, może się zapisać na różnego rodzaju kursy przygotowawcze lub skorzystać z usług korepetytora. Jeśli jednak chce przygotować się do matury samodzielnie, wydawnictwa pedagogiczne wychodzą mu naprzeciw.

Co to są repetytoria?

Repetytorium maturalne w taniaksiazka.pl to publikacja, która jest wielką pomocą w powtórce materiału. Umożliwia wyćwiczenie umiejętności, jakie są sprawdzane na maturze. Repetytoria są dostępne do wszystkich przedmiotów maturalnych. Pomagają przygotować się do egzaminu na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym. Repetytoria maturalne ukazały się nakładem różnych wydawnictw, m.in. WSiP-u, Nowej Ery, Grega, Operonu, Wilgi.

Co można znaleźć w repetytorium?

 • na początku repetytorium najczęściej znajdują się ogólne informacje dotyczące zakresu i przebiegu egzaminu z danego przedmiotu
 • kompendium wiedzy z danego przedmiotu z podziałem na określone działy, aby ułatwić uczniom powtórkę konkretnych partii materiału
 • ćwiczenia, jakie można znaleźć w arkuszach egzaminacyjnych. Są to ćwiczenia obejmujące zadania zamknięte takiego typu, jak na maturze – prawda-fałsz, wielokrotnego wyboru, na dobieranie. Są też ćwiczenia do zadań otwartych. Uczeń może doskonalić się w pracy z tekstem źródłowym, w czytaniu ze zrozumieniem, wyszukiwaniu informacji, streszczaniu, analizowaniu tekstów i wyciąganiu wniosków. Repetytoria z języka polskiego, języków obcych i historii zawierają ponadto wskazówki, jak skonstruować własną wypowiedź pisemną o charakterze argumentacyjnym
 • przykładowe testy egzaminacyjne z komentarzem i rozwiązaniami
 • indeks pojęć charakterystycznych dla danej dziedziny wiedzy
 • repetytoria z języka polskiego i języków obcych są też pomocą w przygotowaniu się do egzaminu ustnego. Omawiają  zagadnienie, w jaki sposób przygotować się do wypowiedzi ustnej, zawierają tez przykładowe wypowiedzi

Zadania i arkusze maturalne

W tego typu publikacjach nie ma już teoretycznej wiedzy. Autorzy skupiają się na praktyce. We wstępie do tych podręczników podane są informacje, jakiego typu zadania maturzysta może znaleźć w teście egzaminacyjnym. Zazwyczaj opisana jest testowa część egzaminu z danego przedmiotu oraz część, gdzie uczeń tworzy własną wypowiedź (na egzaminie z języka polskiego, historii, języków obcych). Podręcznik tego typu zawiera wiele zadań kształcących różne umiejętności, a także arkusze maturalne. Podanie odpowiedzi do arkuszy pozwala uczniom samodzielnie skontrolować własną pracę. Najbardziej popularne książki z arkuszami egzaminacyjnymi ukazały się nakładem WSiP-u, Operona i Nowej Ery.

Arkusze maturalne CKE

Bardzo ważną pomocą naukową dla maturzysty jest Internet, a konkretnie platforma Centralnej Komisji Edukacyjnej. Znajduje się tam specjalna zakładka dla maturzystów, która zawiera:

 • ogóle informacje dotyczące egzaminu maturalnego
 • rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej
 • informatory o przebiegu egzaminu i konstrukcji arkusza dotyczące każdego przedmiotu
 • arkusze maturalne z lat poprzednich, z matury próbnej i poprawkowej z CKE i z Operonu oraz karty odpowiedzi
 • materiały dodatkowe pomocne w przygotowaniu
 • harmonogram matury, komunikaty CKE i informacje

Wejście na strony CKE jest ogólnie dostępne, nie trzeba posiadać żadnego kodu, nie trzeba się logować. Arkusze egzaminacyjne publikują też Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Bez wątpienia, jest to nieoceniona pomoc dla każdego maturzysty.